Naši proizvodi

Savremeni koncept u

ishrani goveda

Savremeni koncept u

ishrani svinja

Savremeni koncept u

ishrani živine

  • Obratiti se stručnom osoblju SAVI MIX-a

Premiksi i superi za

goveda, svinje i živinu

  • Obratiti se stručnom osoblju SAVI MIX-a