SAVIĆ COMPANY

Proizvodnja premiksa i stočne hrane

HRANA ZA SVINJE

Kvalitetna ishrana za prasad i tov svinja.

HRANA ZA ŽIVINU

Ishrana pilića, koka nosilica, i druge vrste peradi.

HRANA ZA PREŽIVARE

Ishrana teladi, muznih
krava, jagnjadi.

KARTICA POVJERENJA

Vlasnik kartice prilikom svake kupovine ostvaruje popust.

Popust za vlasnika SREBRNE kartice iznosi 2% a ZLATNE 4%, na ukupno ostvaren račun.

Kako postati korisnik

Popunjenu pristupnicu predati na kasi u jednom od naših prodajnih objekata.

Kako koristiti karticu povjerenja

Prilikom svake kupovine, prodavac na kasi provlači Vašu karticu, čime automatski dobijate već definisan popust.

.

Kako se dobija zlatna kartica

Vlasnik zlatne kartice je kupac koji u periodu od jedne godine ostvari prosječan mjesečni promet od najmanje 700KM.

Gdje važi kartica povjerenja

Kartica povjerenja važi u svim maloprodajnim objektima Savić Company doo.

NAŠI STANDARDI

Svi naši proizvodi su formulisani u skladu sa najnovijim standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe životinja.

.